Սիրեք գործով հագեցած կյանքը. այն ուրախությամբ է լցված. Աստծո Ամենօրյա Խոսքը


   ԲՈՒԺՎԵԼՈՒ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Սիրեք գործով հագեցած կյանքը: Այն ուրախությամբ է լցված: Սիրում եմ ձեզ և հրամայում, որ ուրախ լինեք:
Այս գարնան պայծառությունից վերցրեք ուրախության ձեր բաժինը: Որքան հնարավոր է ավելի շատ դրսում եղեք:

Արևն ու Օդը իմ ապաքինող ուժերն են, ինչպես ներքին ուրախությունը, որ թունավորված ու ծանրացած արյունը փոխում ու դարձնում է առողջ ու կենսունակ:

Չմոռանաք, որ մարմնի, մտքի ու հոգու բժշկությունը ներսից է գալիս. Իմ Հոգու հետ ունեցած ձեր հոգու մտերիմ առնչությունից:

Աստծո կանչը
Ամենօրյա պատգամներ