Տեր իմ, և Աստած իմ, Դու ես իմ փրկությունը…


Լուացուեցե՛ք, մաքրվեցե՛ք, իմ աչքի առաջ ձեր չար արարքները թոթափեցեք ձեզնից, վե՛րջ տվեք ձեր չարագործություններին:
Սովորեցեք բարի՛ք գործել, արդարությո՛ւն փնտրեցեք, փրկեցեք զրկվածին, արդարադա՛տ եղեք որբի հանդեպ, իրավո՛ւնք տվեք այրուն:
Եկե՛ք խոսենք իրար հետ,– ասում է Տէրը,– եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ապա ես ձյան պես ճերմակ կդարձնեմ, եթե որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ:
Եվ եթե հոժար լինեք ու լսեք ինձ, դուք կճաշակեք երկրի բարիքները. իսկ եթե չկամենաք ինձ լսել, սուրը պիտի ուտի ձեզ, քանզի Տիրոջ շուրթերն ասացին այս…

Եսայու մարգարէութիւնը 1.16-20

A parable about reading the Bible
A dying scientist is invited to a priest to give him the last sacrament. Seeing the priest, the scientist gathers the last forces and asks:
Have you read my article on global warming?
‘No,’ replied the priest.

And my remarkable article about the country’s pollution.
No, I haven’t read that either.
Sorry, you have lost a great deal.
“And have you read the Bible book, God’s article on the creation of the world?” The priest asks.
‘No,’ replied the scientist.
After a while you will go to God and He will ask you, have you read the Bible?

Wash, be cleansed, put away your evil deeds from my sight, put an end to your evils.
Learn to do good, seek righteousness, save the deprived, be fair to the orphan, give the widow rights.
Let’s talk to each other, “says the Lord,” if your sins are as red as blood, then I will make white as snow; if they are red, I will whitewash them.
And if ye be willing and hear me, ye shall eat the good of the earth. but if you will not hear me, the sword shall eat you, for the Lord’s lips have said this…

Isaiah’s Prophecy 1: 16-20